Struktura společnosti

Statutární orgán: představenstvo

Předseda představenstva: ing. Aleš Málek

Místopředseda představenstva: Ladislav Hájek

Členové představenstva: ing. Aleš Málek, Ladislav Hájek, ing. Petr Hájek, Jiří Zvolánek, Jana Bartůšková, Jan Smejkal, Jaromír Kohout

Prokura: Petr Hájek

Členové dozorčí rady: Jana Sobotková, Jaroslav Ondráček, Jiří Ronovský

 

Výpis z Obchodního rejstříku včetně četní závěrky a stanov  je k dispozici na stránkách portálu www.justice.cz

 

Aktuálně

 

 

POZVÁNKA

 

 

 NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

 společnosti

 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s.

 

 se sídlem Havlíčkova Borová, Pivovarská 162, PSČ 582 23, IČ: 252 52 267

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1475

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení článku IX. odst. 1 a 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

dne 9.5.2018 v 9:00 hod.