Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi 2024

 

POZVÁNKA

 

NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

společnosti

 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s.

 

se sídlem Havlíčkova Borová, Pivovarská 162, PSČ 582 23, IČ: 252 52 267

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1475

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení článku IX. odst. 1 a 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 21.5.2024 v 9:00 hod.

Více ke stažení zde.